Bán áo cổ vũ U23 Việt Nam, thu 80 triệu đồng/ngày

Khác 26/01/18, 16:33

Khắp nơi đều đang hừng hực khí thế trước trận đấu lịch sử của bóng đá nước nhà, khi U23 Việt Nam lọt chung kết giải U23 châu Á. Đây cũng là dịp "hốt bạc" cho dân buôn cờ, áo cổ vũ bóng đá, nhiều cửa hàng đạt doanh thu ...

Từ vựng: Động vật có vú (phần I)

Học tiếng Anh 22/09/15, 09:48

Mammal /ˈmæml/ động vật có vú koala /koʊˈɑːlə/ gấu túi armadillo /ˌɑːməˈdɪloʊ/ con tatu kangaroo /ˌkæŋgəˈruː/ con căng-gu-ru bat /bæt/ con dơi anteater /ˈæntiːtər/ loài thú ăn kiến rat /ræt/ chuột mouse /maʊs/ chuột gopher /ˈgoʊfər/ chuột đất squirrel /ˈskwɜːrəl/-/ˈskwɪrəl/ con sóc porcupine /ˈpɔːkjupaɪn/ con nhím beaver /ˈbiːvər/ con hải li rabbit /ˈræbɪt/ con thỏ hippopotamus /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/ hà mã llama /ˈlɑːmə/ lạc đà không ...

End of content

No more pages to load