Vậy những người bị mất việc sẽ đi về đâu và làm công việc gì?

Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa đưa ra dự báo Đông Nam Á sẽ là khu vực chịu tác động mạnh nhất do phát triển khoa học công nghệ. Việt Nam chúng ta là quốc gia đứng thứ 2 trong khu vực, sau Indonesia, được dự báo là sẽ có nhiều người lao động bị mất việc vì robot.

Công nghệ tự động hóa sẽ dần thay thế những lao động tay nghề thấp. Công nghệ sáng tạo sẽ giải quyết các vấn đề sản xuất, hậu cần… Đây là xu hướng tất yếu và hậu quả là nhiều công việc sẽ biến mất vĩnh viễn.

Tuy nhiên, khoa học công nghệ phát triển cũng sẽ tạo ra không ít việc làm mới. Cơ hội sẽ rộng mở trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ, tài chính và cả nghệ thuật.

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê Việt Nam, số lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp đang là 5,25 triệu người (chiếm gần 10%), lao động làm việc trong các ngành nghề đơn giản gần 20 triệu người (chiếm hơn 37%), trong khi đó lao động có chuyên môn kỹ thuật chỉ có 5,624 triệu người (chỉ chiếm khoảng 10%).

(Tổng hợp)