Phản ứng thế kim loại xảy ra khi cho kẽm vào một dung dịch muối của kim loại hoạt động yếu hơn.

Khi ta cho 1 thanh kẽm vào một dung dịch muối của một kim loại yếu hơn trong dãy hoạt động hóa học của kim loại, kẽm sẽ đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối và tạo thành kết tủa với nhiều màu sắc vô cùng đẹp mắt, đồng thời một phần thanh kẽm ban đầu sẽ kết hợp với ion trong dịch muối ban đầu để tạo thành dung dịch muối kẽm.

Sau phản ứng, các tinh thể kim loại siêu nhỏ lên phủ lên bề mặt của kẽm tạo nên những cấu trúc cũng vô cùng độc đáo và bắt mắt.

Ví dụ:                    Zn + FeSO4 —> ZnSO4 + Fe.

Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu.

Zn + 2AgNO3 —> Zn(NO3)2 + 2Ag

Hãy cùng xem video dưới đây để biết rõ hơn về hiện tượng này:

Nguồn video: Seeker

Sơn Tùng