Mức thưởng Tết Âm lịch 2018 tại Hà Nội được đánh giá khả quan hơn năm ngoái với số tiền thưởng cao nhất là 325 triệu đồng và thấp nhất là 600 nghìn đồng.

Theo Dân việt, sáng 3/1, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết năm 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, thưởng Tết Mậu Tuất được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn 5,5% đến 8% so với năm 2017.

Lý giải về mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao hơn năm trước, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết do tình hình kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo. Tiền lương bình quân các doanh nghiệp chi trả cho người lao động tăng cao hơn khoảng 7% đến 9% so với năm 2016.

Cụ thể, mức thưởng Tết Âm lịch bình quân của khối doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 3,7 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 50,85 triệu đồng/người và thấp nhất là 800 nghìn đồng/người.

Đối với nhóm doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước thưởng Tết Nguyên đán 2018 bình quân 3,85 triệu đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và thấp nhất là 600 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân là 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng đồng/người và thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất ở Hà Nội thuộc về khối doanh nghiệp FDI với số tiền 325 triệu đồng/người và mức thưởng bình quân là 4,6 triệu đồng/người.

Nguyễn Trang