Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu), Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung họp lần thứ 2.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban báo cáo công việc và đề xuất giải pháp thực hiện đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi của đơn vị mình; gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nội vụ trước ngày 2/7, VnExpress đưa tin.

Chuẩn bị họp lần hai về xây dựng đặc khu
Nội dung cuộc họp lần hai của Ban chỉ đạo xây dựng đặc khu kinh tế của Chính phủ. (Ảnh: VTC)

Trước đó, chiều 2/7, tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ cần sớm hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua dự án dự thảo luật về đặc khu kinh tế, theo VTC News.

“Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia về đặc khu cần tiếp tục hoàn thiện dự án luật này để trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 theo đúng kế hoạch”, ông Long kiến nghị.

Chuẩn bị họp lần hai về xây dựng đặc khu
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Đặc khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Ngày 11/6, sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và cử tri, Quốc hội biểu quyết đồng ý lùi dự án Luật Đặc khu sang thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay.

Hoàng Minh