Trong bài học này, chúng ta cùng học các mẫu câu khi bạn muốn xin cấp trên đến muộn và về sớm nhé.

Xin đến muộn

– Nếu bạn không chủ động được trong việc đến trễ

I’m sorry for being late. It’s raining so I drove more slowly.

Xin lỗi tôi đến muộn. Trời mưa nên tôi lái xe hơi chậm.

Sorry, I’m late. It’s unusual traffic jam to day.

Xin lỗi đã đến muộn. Hôm nay tắc đường bất thường.

I apologize for being late. I had a small problem with my car/motorbike.

Xin lỗi tôi đến trễ. Tôi có chút vấn đề với cái xe ô tô/xe máy của mình.

– Nếu bạn chủ động được trong việc đến trễ

I’m getting trouble with the traffic jam. It takes about 30 minutes. So maybe I‘ll be late for about 30 minutes.

Tôi đang gặp rắc rối với tắc đường. Có vẻ như phải mất 30 phút. Tôi xin tới muộn 30 phút nhé.

Hi, Lan. I was suffered from a terrible headache last night, so I could not sleep. I’m exhausted now, so may I be 1 hour late?

Chào Lan. Đêm qua tôi bị một cơn đau đầu rất tệ, tôi đã không thể ngủ được. Giờ tôi mệt mỏi quá, tôi có thể đến trễ 1 tiếng được không?

Hi boss, I apology for being late about 20 minutes today. I have to drop off my son to school instead of my wife. It took me longer time than I thought.

Chào ông chủ, tôi xin lỗi sẽ đến muộn khoảng 20 phút hôm nay. Tôi phải đưa con trai tới trường thay vợ tôi. Việc đó mất nhiêu thời gian hơn tôi tưởng.

Nếu bạn xin đến muộn vì đã có dự định từ trước

My daughter has been sick for 2 days, so I’m going to take her to see doctor tomorrow. Could you please allow me to be 2 hours late tomorrow morning?

Con gái tôi ốm 2 hôm nay rồi nên tôi sẽ đưa cháu đến khám bác sĩ ngày mai. Anh có thể cho phép tôi tới muộn 2 tiếng sáng mai được không?

I’m going to register to go to school for my daughter tomorrow morning, so may I have 1 hour being late tomorrow please?

Tôi sẽ đi đăng ký nhập học cho con gái tôi sáng mai, tôi có thể xin phép tới trễ tầm 1 tiếng được không?

Xin về sớm

Hi boss, I have to leave a little bit today. Could I finish my work at home? I have an important date today by 6 p.m.

Chào sếp, hôm nay tôi phải về sớm chút. Tôi có thể hoàn thành việc ở nhà được không? Tôi có một cuộc hẹn quan trọng ngày hôm nay lúc 6h chiều.

I’m having a terrible headache. Could I leave early today? I finish almost my work.

Tôi đau đầu khủng khiếp. Tôi có thể về bây giờ được không? Tôi làm sắp xong việc rồi.

Could I leave earlier today? I finished my work. I have an urgent work at home.

Tôi có thể về sớm hôm nay được không? Tôi đã xong việc rồi. Tôi có chút việc gấp ở nhà.

My wife has just called me. I have to take my mom to hospital now, and she is suffered from terrible stomachache.

Vợ tôi vừa gọi. Tôi phải đưa mẹ tôi tới bệnh viện bây giờ, bà đang rất đau bụng.

Thuần Thanh biên tập 

Xem thêm

Từ Khóa: