Chắc hẳn chúng ta đều không xa lạ gì với giới từ “in”. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sâu hơn về giới từ này trên khía cạnh khác nhé.

Xét ví dụ sau đây:

“The bird flies in the sky.”

Câu này dịch là gì nhỉ?

Trên câu chữ là “Con chim bay trong bầu trời?”

Nhưng, người Việt chúng ta nói là “Con chim bay trên bầu trời”.

Các bạn thấy đấy, sự khác biệt ở đây nằm ở văn hóa giữa các nước.

Ở Việt Nam (hay phương Đông) thường lấy “tôi” làm quy chiếu. Con chim bay trên “tôi” thì nói là nó ở trên. Ta là trung tâm của vũ trụ.

Còn ở phương Tây, họ nhìn theo một cách khách quan. Cái gì nằm trong cái gì thì gọi là “in”, không có mang màu sắc cá nhân ở đây.

Con chim nhỏ hơn bầu trời, nó nằm trong bầu trời. Do vậy, trong tiếng Anh, họ sử dụng giới từ “in”.

Chúng ta xét thêm một ví dụ nữa nhé.

Ví dụ: The fish is in the water.

Chúng ta dịch sang tiếng Việt câu này ra sao?

Là: Con cá bơi dưới nước.

Cùng phân tích nhé:

Thường thì chúng ta sẽ nói là con cá bơi dưới nước.

Còn trong tiếng Anh, con cá rõ ràng bơi trong nước, vậy sẽ dùng giới từ “in”. Đơn giản là như vậy.

Ngọc Lan