Để nâng cao khả năng đọc hiểu, trau dồi vốn từ cũng như cách viết câu tiếng Anh đúng ngữ pháp, gần gũi và tự nhiên hơn với lối hành văn của người bản xứ, đọc báo song ngữ là một gợi ý cho người học. Với phương pháp này, bạn không những cải thiện trình độ ngoại ngữ của mình mà còn tiếp cận được với nguồn thông tin đa dạng, hữu ích của thế giới.

Chuyên mục Học tiếng Anh sẽ sưu tầm và tổng hợp các bài báo, trích đoạn từ các nguồn uy tín như The Epoch Times, NTD.tv, BBC, … với chủ đề đa dạng. Đặc biệt, chuyên mục sẽ đi vào phân tích từ mới, cấu trúc ngữ pháp bên cạnh việc phiên dịch để giúp độc giả hiểu hơn về cách dùng từ, viết câu.

 WI-FI: COULD IT BE KILLING US SLOWLY?

6. Neutralizes Sperm

…Because we’ve known for a long time that the heat generated by laptops kills sperm. Well, now it turns out that heat isn’t the only threat to a man’s virility. Research has found exposure to Wi-Fi frequencies reduce sperm movement and cause DNA fragmentation. Both human and animal testing has confirmed that exposure negatively affects sperm.

Vô hiệu hoá tinh trùng

… Bởi vì từ lâu chúng ta đã biết rằng nhiệt sinh ra từ máy tính xách tay sẽ giết chết tinh trùng. Bây giờ người ta đã phát hiện rằng nhiệt không phải là mối đe dọa duy nhất cho khả năng sinh sản của đàn ông. Nghiên cứu đã cho thấy sự tiếp xúc với tần số Wifi làm giảm sự di chuyển tinh trùng và gây ra rạn vỡ của DNA. Cả hai thử nghiệm trên người và động vật đều xác nhận rằng sự tiếp xúc với Wifi gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh trùng.

 7. May Impact Fertility

And, it’s not just sperm. The results of an animal study suggest that some wireless frequencies may prevent egg implantation. During the study, mice exposed 2 hours a day for 45 days had significantly increased oxidative stress levels. The cellular damage and impact on DNA structure from exposure suggest a strong possibility of abnormal pregnancy or failure of the egg to implant.

Wifi gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản cả nam và nữ
Sóng Wifi gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản (Ảnh: giadinh.net)

Có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản

Wifi không chỉ ảnh hưởng tới tinh trùng. Kết quả của một nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng một số tần số không dây có thể ngăn chặn sự thụ thai. Trong quá trình nghiên cứu, những con chuột tiếp xúc 2 giờ mỗi ngày trong vòng 45 ngày đã làm tăng đáng kể mức độ oxy hóa. Tổn thương tế bào và tác động lên cấu trúc DNA từ phơi nhiễm cho thấy sự tăng mạnh khả năng sự bất thường của thai kì hoặc thất bại trong việc thụ thai.

8. Provokes cardiac stress

If you think your heart races when surrounded by wireless networks or 3G or LTE cell phones, it may not be in your head. A study involving 69 subjects reported that many of them experienced a real physical response to electromagnetic frequencies. Exactly what was the physical response? Increased heart rate — similar to the heart rate of an individual under stress.

Sóng Wifi gây tác dụng không tốt với tim
Wifi có thể khiến tim đập nhanh hơn (Ảnh: thanhnien.vn)

Gây căng thẳng cho tim

Có thể bạn không nghĩ nhiều về việc trái tim của bạn hoạt động khi bao quanh là các loại mạng không dây, 3G hoặc điện thoại di động LTE. Một nghiên cứu liên quan tới 69 đối tượng đã chỉ ra rằng rất nhiều người trong số họ trải nghiệm một phản ứng vật lý thực tế đối với tần số điện từ. Vậy chính xác phản ứng vật lý đó là gì? Tăng nhịp tim – giống như khi trái tim của một người đang bị căng thẳng. 

9. Linked to Cancer?

This is extremely controversial but we can’t ignore that plenty of animal models indicate that exposure to electromagnetic radiation increases the risk of tumor development. While human studies are rare, reports and case studies abound. One such case involves a young 21-year-old woman who developed breast cancer. What makes this case unique was that her family did not have a predisposition to breast cancer… and she developed the tumor right on the spot she carried her cell phone in her bra.

Có nguy cơ ung thư?

Vấn đề này vẫn đang gây tranh cãi lớn nhưng chúng ta không thể bỏ qua nhiều mẫu động vật cho thấy sự tiếp xúc với bức xạ điện từ làm tăng nguy cơ phát triển khối u. Trong khi nghiên cứu trên người khá hiếm hoi, các báo cáo và các trường hợp nghiên cứu lại rất nhiều. Có trường hợp của một phụ nữ 21 tuổi bị ung thư vú. Điều đáng nói là gia đình cô không có thành viên nào từng mắc căn bệnh này … Và người phụ nữ ấy đã phát triển khối u ngay tại chỗ cô ấy để chiếc điện thoại trong chiếc áo ngực.

10. You Can Protect Yourself

Although mainstream outlets may ignore the proven dangers, especially in the US and Canada, researchers have identified several methods that can offer a level of defense. First off, reduced melatonin seems to correspond with exposure. Thus, increasing melatonin through supplementation may help offset some of the effects. In animal tests, L-Carnitine provides antioxidant support for nutrients negatively affected by 2.4 GHz radiation. 

Bạn có thể tự bảo vệ mình

Mặc dù phần lớn mọi người phớt lờ đi những mối nguy hiểm đã được chứng minh, đặc biệt ở Mỹ và Canada, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một vài biện pháp có thể đạt được mức độ bảo vệ nhất định. Đầu tiên, lượng melatonin giảm xuống do có thể liên quan tới vấn đề phơi nhiễm. Vì thế, việc tăng lượng melatonin bằng cách uống bổ sung có thể có một số tác dụng. Ở các thí nghiệm trên động, chỉ vật L- Carnitine hỗ trợ việc cung cấp các chất chống ô xi hoá hỗ trợ sản sinh các chất dinh dưỡng chống lại sự ảnh hưởng của các bức xạ có tần số 2.4. GHz

Limiting Exposure and Staying Healthy

Although melatonin and L-Carnitine offer a nutritional defense, they don’t block exposure. And that’s very hard to accomplish anyway. Look at coverage maps from cell phone companies, or notice how many Wi-Fi networks your smart phone prompts for you to join. We’re surrounded and bombarded by electromagnetic radiation. Blocking exposure is difficult but there are a few small steps you can take. For one, do not keep cell phones, laptops, and tablets close to your body. And if it’s not being used, shut them off (your wireless router too). There are also a number of devices available to counteract electromagnetic frequencies. Check out these ways to protect yourself from laptop radiation and cell phone radiation, too.

Tắt wifi khi không sử dụng để bảo vệ bản thân (Ảnh: carephone)

Hạn chế sự tiếp xúc và có lối sống lành mạnh

Mặc dù melatonin và L-Carnitine cung cấp dưỡng chất bảo vệ, nhưng chúng không ngăn được sự tiếp xúc. Nhưng cũng rất khó để không tiếp xúc. Hãy xem bản đồ vùng phủ sóng từ các công ty điện thoại di động hoặc thông báo số lượng mạng Wi-Fi mà điện thoại thông minh của bạn nhắc bạn truy cập. Chúng ta bị bao vây và tấn công bởi bức xạ điện từ. Việc ngăn chặn phơi nhiễm là rất khó nhưng có một vài điều bạn có thể thực hiện. Đầu tiên, không giữ điện thoại di động, máy tính xách tay và máy tính bảng gần cơ thể của bạn. Và nếu bạn không sử dụng thì hãy tắt chúng đi. (bộ định tuyến không dây của bạn). Ngoài ra, còn có một số thiết bị có sẵn để chống lại tần số điện từ. Bạn cũng có thể dùng những cách này để bảo vệ bản thân khỏi bức xạ máy tính xách tay và bức xạ điện thoại di động.

Từ mới

Neutralize (v) – /ˈnuː.trə.laɪz/: vô hiệu hoá

Turn out (v) – /tɜːn. aʊt/: hoá ra là, thành ra là, chỉ ra là

Fertility (n) – /fɚˈtɪl.ə.t̬i/: khả năng sinh sản

Egg implantation (n) – /eɡ.ˌɪm.plænˈteɪ.ʃən/: sự cấy trứng, sự thụ thai

Controversial (adj) – /ˌkɑːn.trəˈvɝː.ʃəl/: có thể gây ra tranh luận, ưa tranh cãi

Electromagnetic radiation (n) – /iˌlek.troʊ.mæɡˈnet̬.ɪk.ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən/: bức xạ điện từ

Predisposition (n) – /ˌpriː.dɪs.pəˈzɪʃ.ən/: khuynh hướng

Antioxidant (n) – /ˌæn.t̬iˈɑːk.sɪ.dənt/: chất chống ô xi hoá

Theo Global Healing Center

Thiên Cầm biên dịch