Nhân sinh cảm ngộ

Tin Mới Nhân sinh cảm ngộ

Tự do đích thực là gì?

Tự do đích thực là gì?

Ngựa đực và ngựa cái sống chung trong một chuồng. Hàng ngày, chúng bị chủ sai khiến làm nhiều việc khác nhau: kéo xe, chở đồ vật, kéo cày... Vì vậy, chúng thân nhau như hai ...