Con người tại thời khắc mấu chốt có lựa chọn khác nhau sẽ đem đến cho mình tương lai khác nhau. Số mệnh của một người sớm đã được an bài vô cùng chu đáo và chi tiết, nếu không đã không thể đoán được số mệnh của một người, nhưng số mệnh của một người cũng không phải là không thể thay đổi được, sự lựa chọn của một người là rất quan trọng. Có lẽ, trong lúc Thần an bài số mệnh của một người nào đó thì cũng an bài những lựa chọn khác nhau tại những thời khắc mấu chốt của cuộc đời người đó, để từ đó sẽ đem lại cho bản thân họ những tương lai khác nhau. Dưới đây chính là một câu chuyện như thế.

Tào Bân là một vị đại tướng triều nhà Tống, trợ giúp Tống Thái Tổ bình định thiên hạ, có công lao chinh chiến hiển hách. Có một lần, Tào Bân gặp một vị cao nhân tên là Trần Đoàn. Trần Đoàn là một người có học vấn uyên bác, rất giỏi về xem tướng thuật, Ông ta xem qua tướng mạo của Tào Bân rồi nói: “Ông thời niên thiếu được giàu sang phú quý, nhưng về già lại không có phúc, vậy mỗi lần xuất binh chinh chiến ông nên đối xử khoan hồng độ lượng, gieo trồng một chút phúc đức cho tuổi già”. Tào Bân nghe xong lời phán của Trần Đoàn, liền ghi nhớ và tin theo.

Về sau, Tào Bân nhận lệnh dẫn quân chinh phạt Giang Nam, bởi vì không đành lòng nhìn cảnh dân chúng lầm than nên ông giả bộ bệnh không chịu nhận lệnh. Bạn bè và tướng sĩ trong triều đều dồn dập đến hỏi thăm bệnh tình của ông, Tào Bân trả lời các tướng sĩ hỏi thăm về bệnh tình của mình rằng: “Bệnh của ta không thuốc gì có thể chữa khỏi được, nhưng chỉ cần mọi người thành tâm thành ý thề nguyện rằng khi tiến đánh Giang Nam, quyết không được giết hại một người nào, như vậy thì bệnh của ta tự nhiên có thể khỏi hẳn”. Các tướng sĩ khi nghe xong lời nói của Tào Bân, tất cả mọi người đều dâng hương hướng về trời phát tâm thệ nguyện đúng như vậy. Nào ngờ lời này của Tào Bân lại tranh thủ được lòng dân Giang Nam, họ cùng rủ nhau mang lương thực nghênh đón quân sĩ triều đình. Nhờ đó trận chiến này, không dùng võ lực mà giành lại được Giang Nam, bảo toàn được hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh.

Sau khi giành được chiến thắng trở về, ít lâu sau Tào Bân gặp lại Trần Đoàn, Trần Đoàn nói với ông: “Thật kỳ lạ! Mấy năm trước ta nhìn tướng mạo của ông và khẳng định là ông không có phúc khi về già. Nhưng bây giờ tướng mạo của ông đã thay đổi rồi, ánh kim quang hiện đầy trên khuôn mặt, nhất định có thể tăng thêm bổng lộc và kéo dài thọ mệnh, hậu phúc vô lượng”.

Tảo Bân hỏi: “Ông nói kim quang là có ý gì?”.

Trần Đoàn trả lời: “Kim quang chính là anh sáng hiển hiện của đức, người tích được đại đức mới có kim quang, không chỉ tăng thêm tuổi thọ, mà còn để lại phúc đức cho đời con cháu”.

Tào Bân quả nhiên ứng với lời tiên đoán của Trần Đoàn, về già được hưởng phúc, sống an nhàn, thọ 69 tuổi, ông được phong là Tế dương quận vương. Ông sinh được cả thảy 9 người con, trong đó ba người con là trưởng nhi Vĩ, thứ nhi Tông, tam nhi Xán, đều là những tướng lĩnh nổi tiếng lẫy lừng, con cháu đời sau cũng đều vinh hiển vô cùng.

Theo secretchina

Xem thêm: