Bay lất phất, rắc lay phay
Buồn không chạm đất nên rây ẩm người
Mưa hờn chi thế đêm ơi
Để Hà Nội phố dìm tôi vào buồn

Vàng đèn huyền ảo Hồ Gươm
Vòng đi sao hết chữ thương câu chờ
Trầm mặc phố, thẫn thờ thơ
Ngẩn ngơ tôi giữa bất ngờ buồn rây

Vàng đèn huyền ảo Hồ Gươm, vòng đi sao hết chữ thương câu chờ (Ảnh: tripadvisor.com)

Mai xa tay nhớ bàn tay
Nắng miền Nam liệu hong khuây nỗi niềm?
Đêm nay Hà Nội lặng im
Thấm vào nhau một lời riêng bùi ngùi

Hạt rây ngược, hạt rây xuôi
Mưa như sàng, gạt hất vui giữ buồn
Vội vàng nhớ, vội vàng thương
Một mình thấm lạnh phố phường mưa sa

Vội vàng nhớ, vội vàng thương, một mình thấm lạnh phố phường rây mưa… (Ảnh: mytour.vn)

Liên Châu