Theo bản tin tổng hợp
Trên báo và ti vi
Vi rút ở Vũ Hán
Ít nhiễm vào trẻ con

Vì sao ư? Có thể
Tâm trẻ không bất an
Nghiệp trẻ con quá mỏng
Trẻ con như thiên thần

Trẻ con khi được nghỉ
Đá bóng tung cả sân
Không nhớ họa vi rút
Hay thời gian như vàng

Như vậy bạn đã biết
Dịch miễn trừ trẻ con
Vi rút chọn người lớn
Sinh mệnh dừng số không….

Xem clip: Phong thủy quan trọng nhất trong gia đình, chỉ có một nơi

videoinfo__video3.dkn.tv||ff3e9bf97__