Chênh vênh ngọn núi khí đan tường
Nghịch cảnh hồng trần tỏa vạn sương
Sắc ảo hương nồng lên chót vót
Men sầu lệ đắng xuống đồi thương

Sắc ảo hương nồng lên chót vót, men sầu lệ đắng xuống đồi thương (Ảnh: Pinterest)

Cây vươn khát vọng vờn mây khói
Vực thả u mê đón đoạn trường
Lặng lẽ non cao mờ bóng nguyệt
Xa dần áo nhạt khuất ngàn phương ...

Lặng lẽ non cao mờ bóng nguyệt, xa dần áo nhạt khuất ngàn phương … (Ảnh: Pinterest)

Kim Minh

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__

Ad will display in 09 seconds