Gió xuân, cho cỏ rập rờn,
Mưa xuân, cho cỏ ngọn mềm mật tơ.
Trời xuân, cỏ nõn không ngờ,
Sông quê cho cỏ hai bờ lụa thơm…

Nhạc xuân cho cỏ hoa thơm,
Những bông dại, cánh bướm vờn, lúng liêng…

Nhạc xuân cho cỏ hoa thơm, những bông dại, cánh bướm vờn, lúng liêng… (Ảnh: picssr.com)

Non xa cho cỏ xanh rờn,
Cành Lê cho cỏ những lời chênh chao…
Vương trên cỏ, những cánh đào,
In trên cỏ, ngựa trắng phau đợi người ..

Xuân đợi cỏ, cỏ đợi người,
Lang thang mấy bước, vội rời tuổi xuân…
Dấu hài thuở ấy Thanh Minh,
Còn phong hương?
Lãng đãng Tình rời xa…

Xuân đợi cỏ, cỏ đợi người, lang thang mấy bước, vội rời tuổi xuân… (Ảnh:tinhte.vn)

Thiên Nhân vốn hợp nhất mà,
Xuân trở lại, lại cỏ hoa, tái hồi.
Thiết thao nhìn thảm sông trôi,
Cỏ hai bờ vẫn gọi mùa với nhau….

La Vinh

Clip hay:

videoinfo__video2.dkn.tv||3e29b42aa__