Công danh lợi lộc vướng bận thân
Được mất thành không chẳng cưỡng cầu
Sáng ngắm cò bay trên đất rộng
Chiều trông cá lội dưới hồ sâu

Công danh lợi lộc vướng bận thân, được mất thành không chẳng cưỡng cầu (Ảnh: pinosy.com)

Vui cùng tuế nguyệt say vừng mộng
Thú với điền viên rũ bụi sầu
Gió mát lùa song trăng một mảnh
An nhàn tự tại phúc thọ dày

Vui cùng tuế nguyệt say vừng mộng, thú với điền viên rũ bụi sầu (Ảnh: pikony.com)

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||9983cd854__

Ad will display in 09 seconds