Kỹ năng

Tin Mới Kỹ năng

Nói ‘You and I’ hay ‘You and me’?

Nói ‘You and I’ hay ‘You and me’?

Sự thật là cả “you and me” và “you and I” đều đúng về mặt ngữ pháp. Việc chọn dùng cụm từ nào phụ thuộc vào điều mà bạn muốn nói. – Nếu “You and I” ...