Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraina báo cáo về việc sử dụng thành công vũ khí tầm xa do Ukraina tự sản xuất, và nó có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 700 km.

Tổng thống Zelensky xác nhận thông tin này, và cho biết đã nhận được thông tin quan trọng này trong một cuộc hội nghị.

Ông nói: “Tôi đã nghe tổng tư lệnh báo cáo về tình hình chiến trường. Các hành động phòng thủ và tấn công. Và sự tiến bộ của chúng tôi không dừng lại.

Ông cho biết thêm: “Bộ Quốc phòng đã báo cáo về việc nhận vũ khí và đạn dược. Đặc biệt, có được một lượng lớn xe Medevac bọc thép – đó là thứ chúng tôi thực sự cần lúc này.

Bộ Công nghiệp Chiến lược đã báo cáo về kết quả sản xuất của mình. Họ đã sử dụng thành công vũ khí tầm xa của chúng ta: và mục tiêu đã bị bắn trúng từ khoảng cách 700 km!”