Từ vựng chủ đề: Ngôn ngữ viết tắt

Học tiếng Anh 10/11/15, 10:19

19 – one night /wʌn nait/ một đêm 29 – tonight /tə'nait/ tối nay 2day – today  /tə'dei/ hôm nay 2moro – tomorrow /tə'mɔrou/ ngày mai 5ting – fighting /'faitiɳ/ cố lên AD – admin (administrator) /ədmin/ /ədministreitə/ quản trị ...

End of content

No more pages to load