Từ vựng về các Vấn đề trong xã hội hiện nay

Học tiếng Anh 17/08/16, 10:06

Trong giao tiếp hoặc các bài thi viết tiếng Anh, thường xuất hiện các câu hỏi liên quan tới những vấn đề trong xã hội. Do vậy, việc nắm được các từ vựng thuộc chủ đề này là điều rất cần thiết.  Abortion: /əˈbɔːrʃn/: Tình trạng nạo phá thai Brain drain: /breɪn dreɪn/: ...

End of content

No more pages to load