Từ vựng chủ đề: Trường đại học

Học tiếng Anh 15/05/17, 17:33

Trong bài này, Đại Kỷ Nguyên tổng hợp những từ vựng phổ biến liên quan tới việc học tập ở giảng đường đại học. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Academic - /,ækə'demik/: học thuật Assignment - /ə'sainmənt/: bài tập Attendance - /əˈten.dəns/: mức độ chuyên cần Bachelor’s degree - /ˈbætʃələz dɪˌɡriː/: bằng cử ...

End of content

No more pages to load