Phân biệt Believe và Trust

Học tiếng Anh 24/12/15, 10:03

Hai động từ “believe” và “trust” thường có nghĩa là tin tưởng. Tuy nhiên, hai từ này có gì khác biệt? Về mức độ, “trust” nhấn mạnh hơn so với “believe”. “Believe” thường được dùng khi ...

End of content

No more pages to load