Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 17/10/16, 09:27

Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh vô cùng phong phú và đa dạng. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Trạng từ chỉ tần suất, gồm các từ quen thuộc như 'always', 'never'... dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của hành động được nói đến trong ...

End of content

No more pages to load