Những điều chú ý khi sắc thuốc đông y

Bệnh & Thuốc 04/03/15, 07:23

Trong đông y, cách sắc thuốc và hiệu quả điều trị của dược liệu có mối quan hệ rất mật thiết. Từ Linh Thai, y gia trứ danh đời Thanh (Trung Quốc) đã nói : “Tiễn dược chi pháp, tối nghi thâm giảng, dược chi hiệu bất hiệu, toàn tại ...

End of content

No more pages to load