“Phụ nữ không có tài, chính là đức”

Văn hóa 28/07/15, 07:27

Một giảng viên đại học giải thích câu “Phụ nữ không có tài, chính là đức” cho thấy những lý giải của người thời nay là hổ thẹn với tổ tông. Câu “Nữ tử vô tài tiện thị đức” (Phụ nữ không có tài, chính là đức) này luôn khiến cho những ...

End of content

No more pages to load