Người Việt đọc ít nhậu nhiều

Khác 12/01/16, 12:47

Năm 2015, trong khi doanh thu của toàn ngành xuất bản đạt hơn 2.000 tỷ đồng thì ở ngành bia - cả nước sản xuất và tiêu thụ khoảng 3,3 tỷ lít bia với chi phí 3,3 tỷ đô la (tương đương 74.000 tỷ đồng). Theo báo cáo tổng kết của Cục Xuất ...

End of content

No more pages to load