Lai Châu nứa tre nhịp sạp, vòng xòe vai nắng tình thân

Nghệ thuật 17/12/19, 11:00

Hồn chắt từ ngô khoai sắn Men Mường Tè ủ trăm năm Nậm Nu, Nậm Na ngọt lịm Sông Đà đổ trắng bình minh Rượu này Nậm Nhùn, Phong Thổ Thơm tới Than Uyên, Tam Đường Người đã cùng ta sướng khổ Rừng xanh núi đỏ Sìn Hồ Rượu này nhắm nộm măng đắng Trộn phong lan ...

End of content

No more pages to load