7 bí quyết đọc tài liệu siêu tốc

Khoa học - Công nghệ 11/11/19, 15:22

Việc chăm chỉ đọc các chồng văn bản dày đặc có thể tốn rất nhiều thời gian, gây mệt mỏi về tinh thần và khó chịu cho mắt. Nếu bạn muốn đọc nhanh hơn cùng lúc duy trì tốc độ đọc hiểu, hãy tham khảo 7 lời khuyên dưới ...

Từ vựng chủ đề: Kỹ năng mềm

Học tiếng Anh 15/10/15, 14:36

Comprehensive view /,kɔmpri'hensiv vju:/ cái nhìn toàn diện Consensus building /kən'sensəs 'bildiɳ/ xây dựng được sự đồng lòng Creative skill /kri:'eitiv skil/ kỹ năng sáng tạo Effective communication /'ifektiv kə,mju:ni'keiʃn/ giao tiếp hiệu quả Flexibility or adaptability /flexibility ɔ: ə,dæptə'biliti/ linh hoạt hay dễ thích nghi Hard working /hɑ:d 'wə:kiɳ/ làm việc chăm chỉ Insipring and ...

End of content

No more pages to load