Hổ không ăn thịt nhầm người

Nhân quả báo ứng 04/07/20, 11:30

Thế nào là người tốt, người xấu? Đối với những người khác nhau có thể có những tiêu chuẩn khác nhau. Tuy nhiên ngày nay, với sự trượt dốc của đạo đức, nhiều người tôn sùng quyền lực, tiền bạc, theo đuổi danh - lợi - tình khiến các khái ...

End of content

No more pages to load