Hội thảo “Tác động của Định lý bất toàn đối với sự nhận thức của con người” được tổ chức tại Hà Nội ngày 18/10

Khoa học - Công nghệ 16/10/17, 12:59

Hội thảo “Tác động của Định lý bất toàn đối với sự nhận thức của con người” sẽ được tổ chức vào ngày 18/10  tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Máy tính sẽ không bao giờ thông minh như con người, và bạn sẽ chẳng ...

End of content

No more pages to load