Kỳ nhân Đông Phương Sóc: “Nói nào dễ chi?”

Trí huệ cổ nhân 17/09/23, 11:19

Điển cố “Nói nào có dễ thế” minh họa sự gian nan của quan lại trong việc tiến ngôn (đề đạt ý kiến) lên hoàng thượng, và nỗi bi ai của những người trung trinh trực gián. Có một nhân vật huyền thoại trong lịch sử Trung Quốc, cuộc đời ông ...

End of content

No more pages to load