Bà nội bạn trai tặng thỏi vàng giả, tôi đáp lễ bằng dây chuyền vàng, không ngờ tới ngày đính hôn bà nói lời này khiến tôi rơi lệ

Đời sống 02/01/17, 11:54

Đối đãi với người bằng thiện tâm, không tính toán thiệt hơn mới có thể cảm hóa được lòng người. Sống chân thật và xem nhẹ tiền tài thì mới không bị tiền làm con tim lay động. Có lẽ tôi đã làm được hai điều này nên mới bước ...

End of content

No more pages to load