Phân biệt Maybe và May be

Học tiếng Anh 26/07/16, 10:49

Chúng ta vẫn biết maybe và may be đều có nghĩa là 'có thể', 'có lẽ'. Nhiều người nghĩ chúng giống nhau nhưng thực tế hai từ này có những sự khác biệt rất cơ bản sau đây. Maybe Từ loại: trạng từ, ...

End of content

No more pages to load