Mệnh đề quan hệ

Học tiếng Anh 13/10/15, 14:38

Mệnh  đề là một phần của câu. Mệnh đề quan hệ (hay Mệnh đề tính từ) cho chúng ta biết người hay vật nào mà ta muốn ám chỉ. Mệnh đề quan hệ có thể được ...

End of content

No more pages to load