Thơ: Chợ muộn

Nghệ thuật 11/12/19, 20:00

Người ơi đợi Lá chiều rơi trên chợ Đời ở kia Tóc gió cũng ở kia... Chợ ơi đợi Dạ người âm ỉ cháy Thương sắn khoai Mọc tím mọi đói no... Người ơi đợi Chợ lô xô mái nhỏ Bán quanh co Mua nhừ mỏi ...

End of content

No more pages to load