Lòng bác ái của Tô Thức

Văn hóa 02/08/15, 07:25

Tô Thức thời Bắc Tống được xem là “tam tuyệt” (giỏi về thơ, tản văn, và thư pháp); ông thích sống đạm bạc, tính cách phóng khoáng, tấm lòng độ lượng, dù rơi vào nghịch cảnh, lòng trung quân yêu dân vẫn giữ trọn không đổi. Tháng 5 năm thứ ba ...

End of content

No more pages to load