Làm báo – một nghề nguy hiểm trong thế giới Ả Rập

Thế giới 04/06/16, 08:42

Bối cảnh chính trị đặc thù, thường xuyên đàn áp và các cuộc chiến liên miên làm cho việc đưa tin ở các nước Ả Rập trở thành một công việc nguy hiểm. Trong thế giới Ả Rập, làm nhà báo tương đương với chấp nhận rủi ro bị tống vào ...

End of content

No more pages to load