Apple đã triển khai dây chuyền tái chế iPhone cũ và lỗi sử dụng robot Daisy. Mỗi giờ robot này có thể tháo rời 200 chiếc iPhone.

Robot tái chế của Apple có thể tháo rời 200 chiếc iPhone cũ mỗi giờ
Robot tái chế của Apple có thể tháo rời 200 chiếc iPhone cũ mỗi giờ

Hàng năm, người dùng iPhone luôn thay mới chiếc điện thoại của họ và có rất nhiều smartphone cần được tái chế. Apple đã có một robot đảm nhiệm điều này đó là Daisy.

Robot tái chế của Apple có thể tháo rời 200 chiếc iPhone cũ mỗi giờ
Robot tái chế của Apple có thể tháo rời 200 chiếc iPhone cũ mỗi giờ

Daisy thực chất là một hệ thống tổng thể hơn là một robot đơn thuần. Nó sử dụng những công nghệ mà Apple kế thừa từ Liam, một công ty chuyên phát triển các robot tháo rời ra đời 2 năm trước. Daisy thậm chí còn tích hợp nhiều bộ phận của Liam.

Robot tái chế của Apple có thể tháo rời 200 chiếc iPhone cũ mỗi giờ
Robot tái chế của Apple có thể tháo rời 200 chiếc iPhone cũ mỗi giờ

Robot có khả năng tháo rời đến 9 phiên bản iPhone với tốc độ lên tới 200 chiếc mỗi giờ. Nó tháo rời, phân loại và sắp xếp các bộ phận của chúng theo trình tự tái chế hoặc tái sử dụng. Theo Apple, có những vật liệu giá trị có thể tận dụng mà các hệ thống tái chế truyền thống không thể thực hiện được.

Robot tái chế của Apple có thể tháo rời 200 chiếc iPhone cũ mỗi giờ
Robot tái chế của Apple có thể tháo rời 200 chiếc iPhone cũ mỗi giờ

Tại thời điểm này Apple chưa tiết lộ họ đã triển khai bao nhiêu robot Daisy cho hoạt động tái chế.

TXL