Qua kiểm tra, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận phát hiện 4/4 mẫu xăng không đạt chất lượng và đang trong quá trình xử lý vi phạm.

Báo cáo từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận cho biết, trong tháng 4/2018, Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN báo cáo UBND tỉnh tình hình kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng xăng sinh học E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ KH&CN (UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1206/UBND-KGVX ngày 29/3/2018).

Theo đó, đối với công tác kiểm tra, Chi cục tiến hành tổ chức kiểm tra 06 cơ sở (02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ taxi). Nâng tổng số cơ sở được kiểm tra là 27/80 cơ sở (đạt 33,8 % kế hoạch).

Đoàn kiểm tra tiến hành lấy 04 mẫu xăng để thử nghiệm chất lượng và kết quả 04 mẫu xăng không đạt chất lượng, hiện đang trong quá trình xử lý, theo VietQ.

Mẫu xăng không đạt chất lượng khi thử nghiệm. (Ảnh minh họa)

Chi cục đã tham gia Đoàn thanh tra hoạt động điện lực và thanh tra về đo lường do Thanh tra Sở Công Thương, Thanh tra Bộ KH&CN chủ trì. Thực hiện thanh tra 03 đơn vị: Điện lực Phan Thiết, Điện lực Hàm Thuận Bắc và Công ty điện lực Bình Thuận, kết quả không có đơn vị vi phạm về đo lường.

Tham gia Đoàn thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì, thanh tra tại 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, tiến hành lấy 04 mẫu xăng (02 mẫu xăng E5 RON 92-II, 02 mẫu xăng RON 95-III) để thử nghiệm chất lượng.

Kết quả: Các cơ sở không vi phạm về đo lường; về chất lượng: 04 mẫu xăng có kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng, hiện đang trong quá trình xử lý.

Minh Tú