Lời Việt:

Khi cha nhìn vào đôi mắt con
Cha thấy tất cả mọi lý do tại sao
Cuộc đời cha đáng giá hơn ngàn thiên đàng
Con gái, con là tình yêu giản đơn nhất cha từng được biết
Và thuần khiết nhất mà cha có
Hãy luôn tin rằng con sẽ mãi không cô đơn

Chorus:

Con gái yêu của cha
Là lý do cha có thể sống tiếp
Và cũng bởi con
Cha chẳng cần tự hỏi chi
Con yêu
Liệu có cần bám víu chi thêm
Con là lý do khiến ba thấy yêu thêm cuộc sống

Dẫu những lời này cha dành cho con là sự thật
Nhưng vẫn không đủ để tả về con
Cũng chỉ là ngôn từ có thể nói được thôi
Làm sao có thể miêu tả được nụ cười ấy
Và cách nó xoay chuyển cả cuộc đời cha
Giúp cha chống chọi trong thế gian này

Repeat Chorus

Cha sẽ dỗ dành con nếu con ngã
Cha sẽ bên con nếu con gọi cha
Con là tình yêu lớn hơn tất cả

Chorus
Con là lý do cha có thể sống tiếp
Và cũng bởi con
Cha chẳng cần tự hỏi chi
Con yêu
Liệu có cần bám víu chi thêm
Vì con là lý do cha có thể sống tiếp
Arianna, cha cảm nhận được sức sống tràn trề

Giải thích:
1. As I look into your eyes:
Cụm “look into” ở đây có nghĩa “nhìn vào/ xem xét/ nghiên cứu cái gì/ vấn đề gì”. Ví dụ: “A working party has been set up to look into the problem.” (Một đội ngũ làm việc đã được thiết lập để xem xét/ nghiên cứu cái vấn đề đó.). Ta cũng chú ý đến liên từ “as” ở đây có nghĩa “khi/ trong khi” nói về hai hành động xảy ra cùng lúc. Ví dụ: “As she grew older she gained in confidence.” (Khi cô ấy càng trưởng thành thì cô ấy càng tự tin.).

2. They still fail to capture you:
Ta có cụm “fail to do something” có nghĩa “thất bại/ không làm được việc gì”. Ví dụ: “He failed to keep the promise.” (Anh ta đã không giữ được lời hứa.), “She failed to get into art college.” (Cô ta đã không thi đỗ vào đại học mỹ thuật.). “Capture” có nghĩa “nắm/ bắt giữ được”, ở trong câu hát “fail to capture you” có nghĩa “không thể nắm giữ hết được/ lột tả hết được con người con”.

Điền từ vào ô trống còn thiếu
As I look into your eyes
I see all the reasons why
My worth a thousand skies
You’re the simplest love I’ve known
And the purest one I’ll own
Know you’ll be alone
Chorus:
My baby you
the reason I could fly
And ’cause of you
I don’t have to wonder why
Baby you
There’s no more just getting by
You’re the reason I feel so alive.
Though these words I are true
They still fail to capture you
As mere words can only do
How do I explain smile?
And how it turns my world around
Keeping my feet on the ground
Repeat Chorus
I will soothe you if you fall
I’l be right there if you call
You’re greatest love of all
Chorus
you are the reason I could fly
and ’cause you
I don’t have to wonder why
My baby you
there’s no more just by
’cause you’re the reason I feel so alive
Arianna I feel so alive

Từ Khóa: