Một chiếc thắt lưng da cũ liệu có thể sử dụng vào việc gì? Thực tế, chúng có thể được dùng để khâu hay sử dụng như vật trang trí… Dù sao cũng có rất nhiều cách để biến chúng thành vật có ích.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

1. Có thể làm thành dây đeo túi hoặc trang trí.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

2. Làm quai đồng hồ hoặc bao quanh đồng hồ.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

3. Trở thành dây treo kệ hay khả năng lưu trữ đồ.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

4. Quai treo chân nến

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

5. Dây buộc rèm cửa

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

6. Dây buộc tạp chí và sách

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

7. Ghế đẩu

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

8. Dệt ghế

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

9. Làm thành lọ bút

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

10. Dây treo trang trí

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

11. Thảm để giầy

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

12. Treo chai

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

13. Tay cầm ngăn kéo

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

14. Khung giá để tạp chí

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

15. Buộc dây cắm

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

16. Làm túi đặc biệt

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

17. Tạo điểm nhấn cho bức tranh

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

18. Móc treo đồ

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

19. Trang sức vòng

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

20. Trang trí giày

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

21. Thay đổi móc chìa khóa có thể nhét được tiền xu

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

22. Dây treo chìa khóa

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

23. Trang trí vỏ của túi đựng máy tính xách tay

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

24. Ghế

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Theo Secretchina
Biên dịch My My

Xem thêm: