Giật mình lạc bước chốn thiên thai

Giật mình lạc bước chốn thiên thai

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất trong trái tim mình, như một nốt ...

Cơn mưa nào đã đi?

Cơn mưa nào đã đi?

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất trong trái tim mình, như một nốt ...

Con đường nào ta sẽ chọn cho ta?

Con đường nào ta sẽ chọn cho ta?

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất trong trái tim mình, như một nốt ...

Bao nhiêu lần mộng mị, trong cõi người vô minh?

Bao nhiêu lần mộng mị, trong cõi người vô minh?

Ta vẫn thường len dòng người ngược hướng Nhạc chiều nào réo rắt gọi công viên Những vòm xanh, nắng hoàng hôn xao động Những chiếc đuôi lau, sóc nhanh nhảu bay chuyền… Những cánh chim nào quên chiều đang ...

Nhắn em đừng lạc vào cõi mê!

Nhắn em đừng lạc vào cõi mê!

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt ...

Kết thúc

Không còn trang để tải