Trong nhiều năm, Trung Quốc đã âm thầm xâm nhập vào giới học thuật của nước Anh thông qua các trường đại học và các viện nghiên cứu.

Đặc vụ Trung Quốc sử dụng những áp lực ngoại giao chính thức và không chính thức nhằm mua chuộc các nhà khoa học và thu hút nhân tài phục vụ cho mục đích kể những câu chuyện có lợi cho Trung Quốc.

Nhiều trường đại học dựa vào nguồn tài trợ từ Trung Quốc và đã “nhắm mắt làm ngơ trước rủi ro”.
---------
Nếu quý vị có nhu cầu hợp tác công việc hay góp ý về nội dung, xin gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]

#dkn #dknnews #dknthoisu