0:56 Đồng ruble của Nga tiếp tục suy yếu so với đồng USD

3:28 Cháu trai Giang Trạch Dân ‘hốt bạc’ nhờ đại dịch COVID-19

11:26 Chuyên mục Văn hóa cuối tuần: Có phải cha mẹ giữa cuộc sống hiện đại đã ‘mắc nợ’ con cái việc “giáo dục chậm”?