- Philippines 'quan ngại sâu sắc' về hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông
- Trung Quốc không phải yếu tố duy nhất quyết định mối quan hệ Mỹ - Ấn