Nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và sự hoang tưởng của Bắc Kinh đã đạt đến mức cơ quan gián điệp hàng đầu của chế độ này đã phát động một chiến dịch truyền thông xã hội, huy động toàn bộ quốc gia để chống lại cái gọi là mối đe dọa gián điệp nước ngoài. Đây là lời mở đầu mạnh mẽ của Tiến sĩ Antonio Graceffo, một chuyên gia phân tích kinh tế Trung Quốc đã làm việc hơn 20 năm ở châu Á.