-------------- 

Thế giới lâu nay vẫn cho rằng một trong những nguyên nhân bên ngoài khiến cuộc chiến ở Ukraina có ít chuyển biến, là vì sự hỗ trợ chưa đầy đủ của phương Tây dành cho Ukraina. Nhưng các chuyên gia đã phân tích đầy đủ, chỉ ra bằng chứng để kêu gọi các nhà lãnh đạo cũng như người dân thế giới hãy nhận thức đầy đủ, rằng chính Trung Quốc đang góp một phần lớn giúp Nga, cản trở cuộc phản công của Ukraina.