------------- 

- Tư lệnh cảnh sát vũ trang bị đồn đầu độc ông Lý Khắc Cường vắng mặt trong chuyến thị sát của ông Tập Cận Bình

- Nguy cơ tồn vong của thị trường bất động sản Trung Quốc