Khi lãnh đạo của tổ chức luôn được coi là ‘sân sau' của ĐCSTQ ở Hoa Kỳ đích thân đứng ra miệt thị Tổng lãnh sự Trung Quốc, vốn là đại diện của Bắc Kinh, thì điều đó có nghĩa gì? Ai cho ông ấy can đảm để làm việc đó?