Nhiều nước tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc đã lâm vào cảnh nợ nần, tham nhũng.
Những công trình cơ sở hạ tầng với đầu tư và xây dựng của Trung Quốc đã bị nứt, vỡ ... khiến giới chuyên gia lo ngại cho rằng: "không có bữa trưa nào miễn phí".
Câu hỏi đặt ra là: "Các nước tham gia BRI nên tự hỏi liệu công dân của họ có được lợi ích gì từ 'hợp tác đôi bên cùng có lợi' với Trung Quốc hay không?"