------------- 

Người Mỹ từ lâu đã ủng hộ Ukraina nhiều hơn mức mà một số nhà báo đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Một loạt cuộc thăm dò vào mùa hè năm 2023 cho thấy một bức tranh tích cực và nhiều sắc thái hơn về sự ủng hộ của Hoa Kỳ, thay vì một số câu chuyện u ám và diệt vong đang được lưu hành.